Производство на паркет и дюшеме

Изсушените дъски с дебелина 27 мм се подават в цеха за първична обработка, където преминават през четиристранно обработваща машина за първоначално калиброване. Калиброваните детайли с дебелина 23 мм преминават през оптимизираща машина за отстраняване на грешки и калиброване по дължина, след което се подават към паркетната линия за следните операции:

  • изработка на „нут“ и „перо“ по дължина;
  • изработка на „нут” и „перо” по ширината;
  • сортиране по качества;
  • пакетиране и етикиране;

В зависимост от конкретната поръчка, паркетините се подават за оцветяване и полагане на финишно покритие или се палетиризат и складират.