Промоции

Нови продукти – паркети от ясен, термоясен и орех с 5% търговска отстъпка