Сушене

Процесът на сушене на дървесината се управлява софтуерно. Програмите са разработени от производителя на сушилните камери Bes Bollmann за различните дървесните видове, като са отчетени и специфичните характеристики на дървесината в зависимост от региона, от който се добива. Правилното подреждане на материала в сушилната камера, 24–часово следене на параметрите /влага на дървесината, равновесна влажност и температура на въздуха/, избора на подходяща програма осигуряват максимално добро качество на изсушения материал — свеждане до минимум на изкривяванията, липса на вътрешни напрежения и напуквания.