Сортиране и предсушене

Процесът на сушене на дървесината е изключително важен за качеството при по–нататъшната обработка и превръщането на дървения материал в дълготраен краен продукт с висока естетическа стойност. Ние сортираме още веднъж материала преди сушенето и го подреждаме върху прокладки с подходящ размер в зависимост от дебелината на дъските. Прокладките, които използваме са от иглолистен материал, еднакви по дебелина за цялата камера, подредени точно една под друга. Така подредения и подготвен материал остава между 30 и 90 дни на проветрива площадка, докато влажността му падне до около 30%, след което се вкарва в сушилните камери.