Първична обработка

След приключване на сушилния цикъл, дървеният материал преминава през цеха за първична обработка, където в зависимост от предназначението на конкретното количество претърпява различни манипулации:

  • разкрояване на заготовки за паркет и дюшеме и първоначално четиристранно рендосване;
  • окрайчване, отстраняване на грешки (чепове и изкривявания) — производство на елементи за изработка на слепени плотове (с клинозъбно снаждане или цели ламели);
  • преработка до елементи по дадена заявка с фиксирана ширина и/или дължина.

Преработената продукция от този цех се подава към паркетната линия, линията за слепени плотове или цех „Готови изделия“