Добиване и първична обработка

Ние знаем, че нашата продукция ще бъде използвана за изработка на мебели, настилки, врати и прозорци, които ще създават уют и неповторима атмосфера в дома и работното място. Основна предпоставка за създаване на качествен продукт е суровината, която се използва за неговото производство. Затова за нас е изключително важно да подбираме трупи от подходящи региони, известни с качеството на дървесината. Наш специалист извършва подбора и контролира биченето. Правилното разбичване на дъските е предпоставка за добри резултати при следващите етапи — минимални загуби от засъхване по ширина, липса на усуквания. Разбичените детайли се доставят в производствената база в Пролеша, където се подготвят за сушилния цикъл. Основни източници на дъбова дървесина за Форест Трейд са: Западна Сърбия, Босна и Херцеговиа, Хърватска, Украйна, Северна Америка.