Производствен цикъл

Ние знаем, че нашата продукция ще бъде използвана за изработка на мебели, настилки, врати и прозорци, които ще създават уют и неповторима атмосфера в дома и работното място.

Виж повече »

Процесът на сушене на дървесината е изключително важен за качеството при по–нататъшната обработка и превръщането на дървения материал в дълготраен краен продукт с висока естетическа стойност.

Виж повече »

Процесът на сушене на дървесината се управлява софтуерно. Програмите са разработени от Bes Bollmann за всеки от дървесните видове като са отчетени и специфичните характеристики на дървесината в зависимост от региона, от който се добива.

Виж повече »

След приключване на сушилния цикъл част от дървения материал преминава през цеха за първична обработка, където в зависимост от предназначението на конкретното количество претърпява различни манипулации.

Виж повече »

Плотовете от масивна дървесина все повече се налагат като входен материал при производството на вътрешни стълби, маси и столове, кухненски плотове и вратички за шкафове.

Виж повече »

Изсушените дъски с дебелина 27 мм се подават в цеха за дообработка, където се разкрояват по ширина и дължина.

Виж повече »

Ние се стараем да постигаме такъв синхрон между приемане на заявки, изпълнение на поръчки и организиране на транспортирането до клиента, така че в склада за готова продукция дървесината да престоява от 1 до 5 дни.

Виж повече »