Сушилно стопанство

Сушилното стопанство е изградено в с. Пролеша, Софийска област.

Общ обем 310 куб.м. разпределен в 5 камери — 3 камери по 70 куб.м. и 2 камери по 50 куб.м.

Сушилното стопанство е проектирано, монтирано и пуснато в експлоатация от Bes Bollmann GmbH. Разработено е с основна насоченост сушене на широколистен материал.

Температурни режими — до 70 °С.

Всяка камера има контролно табло с възможност и за ръчно управление.

Всички сушилни са свързани с централен компютър, в който са заредени програмите за сушене. Линеен принтер съхранява графики със стойностите на температурата на въздуха, равновесната влажност и влажността на дървесината за целия период на сушилния цикъл.

Към всяка камера има модул за регулиране оборотите на вентилаторите. За отчитане на параметрите на камерите, във всяка една са поставени по два сензора за климат и по пет датчика за отчитане влагата на дървесината.

Галерия