Паркетно производство

От 2005 г. Форест Трейд произвежда на паркет и дюшеме от дъб със следните параметри:

  • Дебелини: 22/21/20 мм — в зависимост от ширината и наличието на фаска;
  • Ширини: 90–200 мм
  • Дължини: 500–2400 мм

Годишният производствен капацитет е 60000 кв.м. настилки при едносменен режим на работа.

Технологичната линия за паркетното производство и произведена, доставена и монтирана от Weining Gruppe.

Галерия