Слепени плотове от дъб

От масивна дъбова дървесина Форест Трейд изработва плотове и други слепени изделия.
Производствените процеси протичат гладко и бързо, благодарение на използваната немска технология. Немски са и дървообработващите ни машини, които са с марка Weining Gruppe – утвърден пазарен лидер.
Клиентите разполагат с избор измежду 2 разновидности на слепените плотове:

  • Слепени плотове с клинозъбно снаждане – по дължина и по ширина детайлите са снадени;
  • Слепени плотове от цели ламели – снаждането на детайлите е единствено по ширина.

Предимствата да се употребяват слепени плотове от дъб в мебелното производство са следните:

  • Производственият цикъл значително се съкращава;
  • Рандеманът се увеличава;
  • Слепването чрез специализирана преса осигурява висока надеждност.

Ценова листа слепени плотове от дъб

Качество А Качество В Качество С
Описание Дебелина мм Дължина мм Ширина мм Цена лв/куб.м Цена лв./кв.м Цена лв/куб.м Цена лв./кв.м Цена лв/куб.м Цена лв./кв.м

Плот дъб с клинозъбно снаждане, ширина на ламелите 40 – 60 мм

Плот дъб с клинозъбно снаждане, ширина на ламелите 90 – 120 мм

20 2400 600 4560.10 91.20 4012.78 80.26 3465.45 69.31
40 2400 600 4560.10 182.40 4012.78 160.51 3465.45 138.62
20 2400 600 5107.42 102.15 4560.09 91.20 4012.78 80.26
40 2400 600 5107.42 204.30 4560.09 182.40 4012.78 160.51
Плот дъб от цели ламели с ширина на ламелите 90 – 120 мм 20 до 1400 1200 5613.70 112.27 5011.64 100.23 4409.59 88.19
40 до 1400 1200 5894.38 235.78 5262.24 210.49 4630.08 185.20
20 1500, 2000 1200 6927.42 138.55 6184.14 123.68 5439.70 108.79
40 1500, 2000 1200 7273.78 290.95 6493.34 259.73 5710.90 228.47

Цените са с включено ДДС франко производствената база в с. Пролеша

  • „А“ – отсъстват чепове или беловина; приемливи са „очички“ до 5 мм.; цветът е хомогенен, равномерен;
  • „Б“ – допустими са малки здрави чепове, но не и беловина;
  • „С“ – допустими са китвани чепове с диаметър до 20 мм. и беловина, ненадвишаваща 10% от повърхността.

Оценява се страната, която е в по-добро състояние

Всички плотове са китвани и шлайфани. Плотовете са с технологични надмерки по ширина и дължина и са предназначени за последващо дървообработване.
Форест Трейд произвежда и слепени плотове от дъб с размери, съобразени индивидуално с предпочитанията на клиента. При размери различни от стандартните, цената на плотовете се увеличава с 20%.

Възможност за закупуване на изплащане

Галерия