Обща информация за масивен паркет и дюшеме

Подовата настилка от масивно дърво е съвременно интериорно решение, което създава уют, удобство и неповторима визия.
Като естествен продукт все повече се налага като алтернатива на другите предлагани варианти за подови покрития.

Форест Трейд произвежда паркет и дюшеме от дъбова дървесина, която се отличава с красив фладер, голяма твърдост и висока износоустойчивост. Предимствата на дъба пред другите дървесни видове /орех, ироко, ипе и други/, е възможността за различно оцветяване съобразно различните интериорни решения и желания на клиента. За разлика от дъбовия паркет или дюшеме, настилките от орех или друга екзотична дървесина са в естествения си цвят през целия период на ползване, което ограничава възможността за промяна. Дъбовата настилка може да изглежда модерна, натурална или ретро. В Европа над 60%, а в някои от държавите над 80% от интериорните дървени настилки са от дъб, което доказва, че това е най-подходящата дървесина за нашите климатични условия.

Форест Трейд произвежда дъбови настилки в няколко варианта:

 • Основното производство на предприятието е фабрично обработен масивен паркет/дюшеме/ от дъб с дебелина е 20 мм. Над 90% от продажбите ни са от този асортимент. Най-голямото предимство на този вариант е възможността за многократно циклене /10 пъти/ с цел обновяване на повърхностното покритие. При нормална експлоатация на дървения под, циклене се налага след 7 – 10 години, следователно веднаж положена, настилката може да бъде използвана от няколко поколения.
 • Форест Трейд може да произведе и по-тънък паркет /до 14 мм/ за клиенти, които нямат необходимо ниво за полагане на 20 мм подова настилка.

Дъбовите настилки могат да бъдат различни ширини, качества и видове обработки.

Форест Трейд произвежда следните стандартни ширини: 120, 150, 180, 200 мм

Качества: Селект, Натюр и Рустик.

Разликата между отделните качества е във визията, а не в техническите и експлоатационни характеристики на паркетните дъски.

 • Селект: хомогенен цвят, не се допускат чепове и беловина; възможно е наличието на „очички“ и на някои от дъските до 1 чепче с диаметър до 15 мм;
 • Натюр: допускат се изолирани китвани и шлайфани чепове, беловина и дисколоризация не се допускат;
 • Рустик: допуска се беловина до 10% от площта на дъската; чепове – китвани и шлайфани;

Изборът на ширина и качество зависи от общата концепция за интериора, както и от избора на обработка и цвят.

Независимо от това в кое качество и размер изберете вашата подова настилка, ние Ви гарантираме еднакво дълъг живот при нормална експлоатация.

Освен размерите и качеството, клиентите ни могат да избират и тип редене

 • тип дюшеме – най-разпространеното в момента
 • тип рибена кост
 • тип „унгарска шарка” със скосяване под 30º или 45º

За да се използва в интериора, дървото трябва да бъде защитено от попиване на миризми, течности и мазнини.

Защитата на дървеното подово покритие може да бъде направена по два алтернативни метода – чрез омасляване или чрез лакиране. И двата метода са еднакво надеждни и ефективни, като всеки от тях има известни предимства и недостатъци пред другия.

Форест Трейд предлага фабрично обработени паркети и дюшемета, както и без повърхностно покритие /необходимо е след полагане да се циклят, фугират, шлайфат и лакират или омасляват на място/

Фабрично положеното повърхностно покритие има следните предимства:

 • покритията се нанасят във фабрични условия /в бояджийска камера/, което осигурява максимална надеждност и износоустойчивост в сравнение с лакирането с четка или валяк на място;
 • някои от специалните цветови ефекти е невъзможно да бъдат постигнати след като паркета е вече положен на пода;
 • монтажните работи протичат бързо и абсолютно безпрашно;

На територията на фабриката разполагаме с изложбена зала, където може да се видят различните варианти на дъбовите настилки, които произвеждаме. Работим както с корпоративни, така и с частни клиенти. Препоръчваме окончателния избор на настилката да направите след като се запознаете „на живо“ с различните варианти на ширини, качества и цветови решения. Изпълняваме обекти в цялата страна, а също така и в други държави.

Форест Трейд като производител осигурява на своите клиенти

 • Бърза и адекватна реакция в случай на необходимост от допълнително количество паркет, дюшеме или первази в нужния цвят;
 • Има възможност за създаване на цветове по конкретно желание на клиента;

Цени за различните видове обработки: