Проект и главна цел: BG16RFOP002-2.089-4671-C01, Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19…